Przykładowe ekrany

Przykładowe ekrany

Email Drukuj PDF

1. Wybór zadania do automatyzacji pracy z listy zadań:

Wirtualny Pracownik - lista zadań

2. Podgląd aktywnie zdefiniowanych zadań automatycznych

Wirtualny Pracownik - aktywne zadania

3. Tworzenie bądź edycja zadania - parametryzacja. Na tym etapie definiujemy nazwę zadania oraz dokładny harmonogram jego wykonywania

Wirtualny Pracownik - konfiguracja zadania

4. Tworzenie bądź edycja zadania - konfiguracja treści wiadomości - w tym etapie ustalamy dokładnie jak ma wyglądać e-mail wysyłany przez nasz system

Wirtualny Pracownik - konfiguracja zadania

5. Tworzenie bądź edycja zadania - automatyzacja - ustalamy, czy zadanie ma wykonać się automatycznie, czy ma przygotować wysyłki do naszego zatwierdzenia

Wirtualny Pracownik - konfiguracja zadania

6. Uruchomienie zadania - powiadomienie o wysyłkach - w przypadku, kiedy przygotowane wysyłki wymagają akceptacji, system wygeneruje powiadomienie o oczekujących wysyłkach

Wirtualny Pracownik - powiadomienie o wysyłkach

7. Podgląd przygotowanych wysyłek - usunięcie wybranych, akceptacja zadania do wysłania

Wirtualny Pracownik - edycja wysyłek w zadaniu

 
InsERT GT: najlepsze programy dla firm