InsERT_GT_1_26_SP1.exe
You have downloaded this file 0 times in the last 24 hours, limit is 999.
Your file downloads total 0 in the last 24 hours, limit is 999.

InsERT_GT_1_26_SP1.exe Pobierz

Opis:

Opis zmian (1.26 SP1)

Wersja 1.26 SP1 - 24/06/2011

  • Poprawiono mechanizm sumujący wartość nierozliczonych rozrachunków w module Rozrachunki wg kontrahentów programu Rewizor GT. Dotychczas, w przypadku powiązania nierozliczonych rozrachunków z bilansami otwarcia poszczególnych lat obrotowych, program podczas sumowania powielał te wartości.
  • Poprawiono mechanizm uaktywniający opcje związane z obiektami typu Wezwanie do zapłaty w module Rozrachunki wg kontrahentów. Dotychczas opcje te były w powyższym module nieaktywne.
  • Poprawiono mechanizm filtrowania listy rozrachunków w module Rozrachunki wg dokumentów oraz Rozrachunki wg kontrahentów. Dotychczas program traktował spłaty rozrachunków tworzonych na podstawie operacji bankowych uzgodnionych z wyciągami jako rozrachunki o statusie nieściągalne.
  • Poprawiono mechanizm importu dokumentów z programu Subiekt GT z wybranego magazynu. Dotychczas, w przypadku ustawienia podczas importu opcji Magazyn na wartość inną niż (dowolny), program w oknie z dokumentami wyświetlał komunikat Nie udało się załadować listy.
  • Poprawiono mechanizm wydruków ewidencji VAT zakupu w przypadku ustawienia parametru Sortowanie zapisów w ewidencji VAT sprzedaży/zakupu w obrębie dnia na wartość wg numeru księgowego. Dotychczas program podczas generowania wydruku takiej ewidencji wyświetlał komunikat File not found.
  • Wyeliminowano problem zawieszania się systemu podczas zmiany parametrów wydruków tekstowych z poziomu programu Biuro GT.
  • Poprawiono mechanizm wyświetlania komunikatów flag własnych dla obiektów typu Rozrachunek. Dotychczas program dla tego typu obiektów nie wyświetlał wspomnianych komunikatów.
  • Poprawiono mechanizm wywoływania programu pocztowego z okna drukowania dokumentu wygenerowanego z szansy sprzedaży.
  • Dodano w modułach Rozrachunki wg dokumentów oraz Rozrachunki wg kontrahentów nowe kolumny Należności i spłaty w PLN, Zobowiązania i spłaty w PLN, Należności i spłaty w walucie, Zobowiązania i spłaty w walucie, Należności i spłaty - wartość pierwotna w PLN, Zobowiązania i spłaty - wartość pierwotna w PLN, Należności i spłaty - wartość pierwotna w walucie, Zobowiązania i spłaty - wartość pierwotna w walucie.
  • Poprawiono mechanizm wydruku ewidencji VAT w przypadku braku zaksięgowanych zapisów w obu typach ewidencji. Dotychczas w takiej sytuacji numer księgowy nie był drukowany.
Dodał:
Administrator (admin)
Data dodania:
24 Jun 2011
Rozmiar:
17.9 MB
Pobrań:
2140
Wersja:
1.26 SP1
Autor:
InsERT
Data dodania:
24 Jun 2011
InsERT GT: najlepsze programy dla firm