Aktualności InsERT GT
Home Aktualności InsERT GT
Aktualności InsERT GT

Szkolenie z inwentaryzacji w Subiekt GT

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo

Zbliża się czas spisów inwentaryzacyjnych i wykonywania remanentów. Z uwagi na duże natężenie prac na przełomie roku, przygotowaliśmy dla Państwa grupowe szkolenie związane z prawidłowym przeprowadzeniem procesów inwentaryzacyjnych w programach Subiekt GT i Navireo.

Zachęcamy do zaplanowania i przygotowania się do inwentaryzacji wcześniej, ponieważ nie ukrywamy, że w okresie od świąt do prawie końca stycznia jest to szczególnie trudny okres dla wszystkich firm wdrożeniowych, dlatego też dostępność serwisantów w tym okresie jest mocno ograniczona.

Szkolenie odbędzie się w dniu 14 grudnia w godz. 10.00-13.00 w naszym biurze przy ul. Pszczyńskiej 22 w Warszawie. Ilość miejsc jest ograniczona. Koszt szkolenia to 200 PLN netto od osoby.

Więcej…
 

e-Archiwizacja w programach InsERT

Email Drukuj PDF

e-Archiwizacja to bezpieczny i wygodny sposób archiwizowania danych zgromadzonych w systemie InsERT GT. Usługa polega na tworzeniu kopii zapasowych online z wykorzystaniem chmury. Ta nowoczesna forma archiwizacji pozwala uniknąć typowych dla standardowej metody zagrożeń, takich jak: awaria sprzętu, uszkodzenia mechaniczne, przypadkowe skasowanie plików, kradzież czy dostęp osób niepowołanych. e-Archiwizacja zapewnia również ochronę cennych danych przed zagrożeniami z internetu (wirusy, programy szpiegowskie, itp.). Wszystko to sprawia, że e-Archiwizacja to niezwykle pewny sposób zabezpieczania danych.

Więcej…
 

Nowa wersja InsERT GT 1.30

Email Drukuj PDF

W dniu 26 października 2012 roku została opublikowana nowa wersja systemów rodziny InsERT GT. Z ciekawych nowości na uwagę zasługuję możliwość tworzenia archiwizacji baz danych w chmurze, co doskonale zabezpiecza dane klientów przed zniszczeniem, czy kradzieżą sprzętu. Wprowadzono też nowy przycisk CRM - dostępny z każdego miejsca w programie, dzięki czemu można szybko dodać dowolne działanie CRM. Program potrafi rozpoznać dane nad którymi obecnie się pracuje i powiązać je z nowym tworzonym działaniem. Wprowadzono też mechanizm podpowiedzi słownikowych danych teleadresowych (rozpoznawanych po kodzie pocztowym, nazwie ulicy czy miejscowości). Szczegółowa lista zmian znajduje się poniżej.

Więcej…
 

Zmiany prawne w 2013 r a programy InsERT

Email Drukuj PDF

 

Trwają prace rządu oraz parlamentu nad zmianami w prawie podatkowym. Na rok 2013 zapowiadane są liczne modyfikacje w systemie fiskalnym, które będą dotyczyć wszystkich podatników. Część tych zmian jest spowodowana koniecznością dostosowania polskiego prawa do wymogów unijnych (m.in. do dyrektywy 2010/45/2010). Pozostała część to zmiany mające ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstw, zapobiegać zatorom płatniczym oraz zapewnić większe wpływy do budżetu.
Najważniejsze z nich, które są planowane od 1 stycznia 2013 r., to:

 • Wprowadzenie faktur uproszczonych.
 • Liczne zmiany w terminie wystawiania i zakresie danych, jakie powinny być zawarte w fakturach oraz liberalizacja niektórych aspektów fakturowania.
 • Ułatwienia dla podatników stosujących metodę kasową.
 • Lepsza ochrona wierzycieli przed złymi długami.
 • Likwidacja not korygujących.
 • Możliwość stosowania kursu Europejskiego Banku Centralnego do przeliczania kwot VAT-u.

Wszystkie publikowane zmiany są przez nas wnikliwie analizowane. Od kilku tygodni pracujemy nad dostosowaniem do nich systemu InsERT GT. Wersję 1.31, zawierającą najważniejsze zmiany, planujemy wydać w drugiej połowie grudnia 2012 r.

 

Więcej…
 

Nowa wersja InsERT GT 1.27

Email Drukuj PDF

Uwaga! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy.

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.27 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.27 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.27 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych - niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków - wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych - o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych - wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.27, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie licencjami-Aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok-Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.27

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.27 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dla dokumentów zamówień od klientów i do dostawców wprowadzono możliwość unieważnienia dokumentu. W związku z tym zmienione zostało (ujednolicone z pozostałymi dokumentami) oznaczanie statusu dokumentów zamówień w liście dokumentów: zamówienia niezrealizowane nie mają przydzielonej ikonki, zaś zamówienia unieważnione mają przypisaną ikonkę „X” (dotychczas tak były oznaczane zamówienia niezrealizowane).
 • Dla dokumentu inwentaryzacji zbiorczej dodano operację pokazania dokumentów powiązanych.
 • Dla inwentaryzacji zbiorczej, opcja generowania różnicowego dokumentu inwentaryzacji cząstkowej (na pominięte towary) wzbogacona została o możliwość parametryzowania, czy mają być uwzględniane tylko towary o stanie niezerowym, czy też wszystkie. Znacznik decydujący o działaniu znajduje się w parametrach inwentaryzacji zbiorczej na zakładce Inne (Wyświetlaj również towary o stanie zerowym).
 • Dla szybkiej inwentaryzacji dodano opcję Usuń wszystkie różnice zerującą wszystkie różnice między stanem wg komputera a stanem faktycznym. Opcja dostępna jest w menu kontekstowym w czasie edycji szybkiej inwentaryzacji.
 • Dla zamówień od klienta oraz do dostawcy wprowadzono możliwość parametryzacji zachowania programu w kontekście tworzenia zamówienia różnicowego (tworzone zawsze, każdorazowe pytanie oraz nietworzenie nigdy). Parametr znajduje się w Parametrach zamówień od klientów oraz Parametrach zamówień do dostawcy na zakładce Algorytmy.
 • Dla zestawienia Remanent na dzień bieżący z kodami dostaw dodano graficzny wzorzec wydruku.
 • Do parametrów faktur wewnętrznych podatku należnego (także do nieistniejącego dokumentu) dodano znacznik automatycznego zapisywania w tle dokumentu faktury wewnętrznej podatku naliczonego (po kliknięciu w przycisk Odliczenie).
 • Dodano funkcję Powiel dla szablonów wiadomości.
 • Dodano mechanizm automatycznej numeracji dokumentów typu Raport kasowy.
 • Dodano możliwość generowania raportu o stanie realizacji zamówień od klientów. Raport wyświetla informacje o ilości zamówionych towarów, ilości już wydanej oraz pozostającej do wydania. Operacja dostępna jest w menu kontekstowym dowolnego zamówienia.
 • Dodano możliwość określenia dla klienta domeny adresu poczty elektronicznej do celu automatycznego przypisywania wiadomości do klienta.
 • Dodano możliwość rozliczania rozrachunków w walucie PLN, spłatami w walutach obcych.
 • Dodano możliwość rozliczania rozrachunków walutowych spłatami w walucie PLN.
 • Dodano możliwość ustawienia odstępu czasowego pomiędzy wysyłką określonej liczby wiadomości oraz ograniczania liczby wiadomości wysłanych w jednym dniu.
 • Dodano możliwość wyłączenia kumulowania pozycji w czasie realizacji zamówienia zaliczkowego w fakturę zaliczkową końcową. Do tej pory dla identycznych towarów pobierana była cena maksymalna kumulowanych (ten sam towar na wielu pozycjach). Znacznik Nie grupuj identycznych towarów w jedną pozycję wyłączający kumulowanie pozycji znajduje się w parametrach zamówień zaliczkowych, na zakładce Algorytmy.
 • Dodano możliwość wysyłania dokumentów z biblioteki jako załącznik w wiadomości.
 • Dodano obsługę listy zaufanych i niepożądanych nadawców w wiadomościach.
 • Dodano w modułach rozrachunkowych Rozrachunki z kontrahentem, Rozrachunki wg dokumentów, Rozrachunki wg kontrahentów, Rozrachunki rozliczone filtr z magazynu.
 • Dodano w oknie Zatwierdzanie raportu kasowego możliwość podania stanu kasy w poszczególnych walutach za pomocą wprowadzania ilości poszczególnych nominałów.
 • Dodano w programie moduł Korekty faktur wewnętrznych podatku należnego oraz Korekty faktur wewnętrznych podatku naliczonego.
 • Dodano w słownikach walut możliwość zdefiniowania nominałów istniejących dla danej waluty.
 • Dodano w słowniku Formaty numeracji możliwość stworzenia formatów numeracji dla dokumentów typu Raport kasowy.
 • Na wzorcach wydruku zamówień do dostawcy wprowadzono drukowanie adresu dostawy, w sytuacji gdy adres magazynu jest inny niż adres podmiotu.
 • Udostępniono łatwe załączanie dokumentów z biblioteki do wysyłanych wiadomości.
 • W definicjach szablonów naklejek kontrahentów dodano możliwość wydrukowania danych podstawowego pracownika kontrahenta.
 • W informatorach o kontrahencie/kliencie i o towarze dodano zakładkę z szansami sprzedaży.
 • W naklejkach do dokumentów wprowadzono możliwość wydrukowania kodu dostawy.
 • W parametrach towarów i usług wprowadzono możliwość określania domyślnej stawki VAT przy zakupie (innej niż przy sprzedaży).
 • W szablonie naklejki dla towarów wprowadzono możliwość umieszczania grupy towarowej.
 • W szablonie naklejki dla towarów wprowadzono możliwość umieszczania stawki podatku od towarów i usług.
 • W wiadomościach dodano obsługę priorytetów ważności.
 • Wprowadzono mechanizm raportujący, jakie towary powodują brak możliwości wyliczenia deklaracji Intrastat, wraz z informacją, jakich danych brakuje.
 • Wprowadzono możliwość definiowania kolejności drukowania naklejek.
 • Wprowadzono możliwość ostrzegania lub blokowania wystawiania wydań zewnętrznych, wydań zewnętrznych z VAT oraz zamówień od klientów dla kontrahentów zalegających z płatnościami. Włączenie mechanizmu odbywa się w parametrach kontrahentów.
 • Wprowadzono możliwość rejestracji fiskalnej rachunków sprzedaży.
 • Wprowadzono możliwość skonwertowania (przekształcenia) zamówień od klienta w zamówienia zaliczkowe. Opcja dostępna jest wyłącznie dla niezrealizowanych zamówień.
 • Wprowadzono możliwość ustawiania planowanej formy płatności na zamówieniach od klientów. Ustawiona forma płatności jest domyślnie ustawiana na dokumencie realizującym zamówienie. W przypadku zamówień z wpłaconą zaliczką w formie gotówki, jest ona traktowana jako przedpłata w czasie realizacji zamówienia.
 • Wprowadzono możliwość wyliczania deklaracji Intrastat, uwzględniając nie tylko dokumenty o statusie Wykonany, lecz także Odłożony oraz Wycofany. Domyślnie deklaracja wyliczana jest tylko z dokumentów o statusie wykonanym, wybór uwzględniania innych statusów dostępny jest w oknie wyboru rodzaju deklaracji.
 • Wprowadzono natywne drukowanie kwot w tabelce VAT zarówno w walucie obcej z dokumentu, jak i w złotówkach. Zmiana dotyczy wydruku dokumentów handlowych sprzedaży, zamówień od klienta i wydań magazynowych z VAT i została wprowadzona zarówno dla wzorców graficznych, jak i tekstowych.
 • Wprowadzono nowe graficzne wzorce wydruków dla zestawień: Sprzedaż wg asortymentu, Sprzedaż wg dokumentów, Sprzedaż wg grup, Sprzedaż wg kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów, Sprzedaż wg kontrahentów, Sprzedaż wg kontrahentów i asortymentu, Sprzedaż wg okresów.
 • Wprowadzono obsługę naliczania odpisów na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych na dokumentach zakupu (w tym na korektach tych dokumentów). Zaktualizowano także wzorce wydruków tak, aby zawierały oświadczenie o naliczeniu i potrąceniu w/w kwot.
 • Dla drukarek fiskalnych UPOS, które obsługują drukowanie faktur sprzedaży (jako faktur), poprawiono błąd drukowania faktur z rabatem na pozycjach – pojawiał się błąd o kodzie 25100 (0x620C) zły typ pozycji ujemnej – błąd aplikacji sprzedaży i następowało anulowanie dokumentu.
 • Dla drukarki Elzab Mera EFV wprowadzono możliwość drukowania faktur (jako faktur).
 • Dla kasy Elzab Eco z wersją wewnętrzną programu 01 poprawiono usuwanie dodatkowych kodów kreskowych – podczas programowania/usuwania towarów pojawia się błąd: Błąd nr 24: Kasa odpowiedziała NAK na sekwencję sterującą. Usuwanie dodatkowych kodów kreskowych.
 • Dla operacji Pokaż dokumenty powiązane wywoływanej dla dokumentów magazynowych i handlowych wprowadzono pokazywanie faktur wewnętrznych wystawionych na ich podstawie.
 • Do mechanizmu Instynktu klientów dodano dodatkowe adresy e-mailowe.
 • Dodano dedykowany sterownik dla drukarek fiskalnych Elzab Mera E/EFV.
 • Dodano dla waluty USD, EURO i PLN predefiniowane nominały monet i banknotów.
 • Dodano funkcjonalność automatycznego wyświetlania wiadomości InsMAIL o statusie Powiadomienia o nowych wersjach. Jeśli nadejdzie wiadomość zawierająca informacje o nowej wersji programu, zostanie ona automatycznie wyświetlona użytkownikowi przy ponownym uruchomieniu programu.
 • Dodano możliwość informowania użytkownika o nowej wersji programu. Dla klientów posiadających e-abonament umożliwiono pobranie nowej wersji programu oraz łatwe zainstalowanie jej, także dla pracy sieciowej.
 • Dodano możliwość przejścia z Abonamentu na e-abonament, który pozwala na bieżąco otrzymywać informacje o pojawieniu się nowych wersji programu oraz na pobranie plików instalacyjnych przez internet. Dzięki tej usłudze instalacja nowej wersji oprogramowania przebiegnie automatycznie. Korzyści wynikające z posiadania Abonamentu, takie jak: korzystanie z funkcjonalności programu dodanych w nowych wersjach, aktualizację kursów walut i parametrów programu przez internet, korzystanie z usługi InsMAIL zostają zachowane.
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Bingo HS w wersji BIOS-u 3.02.
 • Dodano w modułach Rozrachunki wg dokumentów oraz Rozrachunki wg kontrahentów nowe kolumny Należności i spłaty w PLN, Zobowiązania i spłaty w PLN, Należności i spłaty w walucie, Zobowiązania i spłaty w walucie, Należności i spłaty - wartość pierwotna w PLN, Zobowiązania i spłaty - wartość pierwotna w PLN, Należności i spłaty - wartość pierwotna w walucie, Zobowiązania i spłaty - wartość pierwotna w walucie.
 • Dostosowano sterowniki kas Posnet Neo i Combo do współpracy z kasą Posnet Mobile w wersji 1.03. Do poprawnej współpracy wymagane jest zainstalowanie sterowników urządzeń zewnętrznych z bieżącej wersji lub nowszych.
 • Na dokumencie przesunięcia międzymagazynowego o statusie Wywołaj skutek tylko na magazynie źródłowym poprawiono niedziałającą opcję zmniejszenia ilości towarów do dostępnych stanów magazynowych.
 • Na dokumentach faktur wewnętrznych wprowadzono możliwość zmiany stawki VAT na inną (dowolną) niż wynika z danych kartotekowych towaru.
 • Na listach (lookupach) towarów i usług, jak również w modułach dodano możliwość włączenia kolumny Grupa.
 • Na liście pozycji towarowych w dokumentach inwentaryzacji cząstkowej i zbiorczej, dodano możliwość włączenia kolumn wartości netto i brutto pozycji (domyślnie niewybrane).
 • Na liście pozycji w modułach Towary i usługi oraz Kontrahenci poprawiono sygnalizowanie kolorem czarnym lub niebieskim włączenie filtrów cechy i grupy.
 • Na wydrukach faktur zaliczkowych poprawiono błędne przeliczanie wykazu poprzednich zaliczek w walutach obcych, jeśli waluta miała liczbę jednostek większą od 1 (np. JPY, HUF).
 • Na wydrukach zestawień Sprzedaż wg... poprawiono błędne umieszczanie podsumowania w losowych miejscach. Błąd występował przy ustawieniu sortowania po danych kontrahenta, w sytuacji gdy w nazwie jednego z nich występował cudzysłów.
 • Na wydruku naklejek poprawiono zamienianie symbolu „&” w „_”.
 • Naprawiono błąd polegający na generowaniu należności podczas poprawy unieważnionej faktury.
 • Naprawiono błąd polegający na nienadawaniu flagi własnej dla automatycznego dokumentu magazynowego podczas operacji wywoływania skutku magazynowego.
 • Naprawiono niedrukowanie kwot słownie w językach obcych na dokumentach: WZ, PZ, MM, PW, RW, ZPZ, ZWZ.
 • Naprawiono problemy z kodowaniem znaków w wiadomościach.
 • Podczas wyliczania deklaracji Intrastat poprawiono nieuwzględnianie sprawdzania poprawności danych dla kompletów.
 • Poprawiono błąd nieprzesyłania znacznika cena otwarta dla sterownika uniwersalnego podczas operacji zmiany ceny.
 • Poprawiono błąd polegający na ignorowaniu wydruku wskazanych stron dla wydruków tekstowych.
 • Poprawiono błędne dzielenie na strony tekstowego wydruku faktury VAT RR.
 • Poprawiono błędne przenoszenie ceny w walucie do faktury wewnętrznej podatku należnego z faktury zakupu zbiorczej, w sytuacji gdy źródłowy dokument PZ wystawiony był w złotówkach, a faktura zbiorcza w walucie obcej.
 • Poprawiono błędne wstawianie ceny netto jako brutto na wydrukach tekstowych dokumentów. Błąd występował po zmodyfikowaniu szerokości pola ceny we wzorcu wydruku.
 • Poprawiono błędne wyliczanie prognozowanej marży i zysku na zamówieniach od klientów. Prognozowane wartości wyliczane są w oparciu o średnioważoną cenę magazynową z istniejących dostaw.
 • Poprawiono błędnie działającą opcję Wstaw kolejny numer (dotyczy numeracji dokumentu) w edycji noty korygującej.
 • Poprawiono brak możliwości wycofania realizacji zamówienia bez dokumentu, jeśli operacja ta była wykonywana z poziomu edycji dokumentu.
 • Poprawiono brak możliwości wystawienia faktury wewnętrznej podatku należnego z datą wcześniejszą niż data otrzymania dokumentu źródłowego oraz poprawiono podpowiadanie daty sprzedaży.
 • Poprawiono brak możliwości wywołania skutku magazynowego dla dokumentów zakupu, do których wystawiono fakturę wewnętrzną.
 • Poprawiono brak możliwości zbiorczego wydrukowania faktur wewnętrznych.
 • Poprawiono brak przywracania statusu niezrealizowane dla zamówień, które zostały zrealizowane dokumentem magazynowym, a następnie dokument ten został usunięty.
 • Poprawiono brak respektowania uprawnienia System-Archiwizacja podczas zamykania programu. W przypadku nieposiadania go program nie proponuje wykonania archiwizacji.
 • Poprawiono brak ustawiania filtra okresu w informatorach w sytuacji, gdy wskazano dowolny okres i nie określając dat następowało wciśnięcie klawisza Esc.
 • Poprawiono działanie kombinacji klawiszy Ctrl+V na pozycjach dokumentu w oknie obiektu SuDokument. Kombinacja: Ctrl+V rozwija InsTYNKT, operacja Ctrl+VEnter wstawia znaleziony towar, Ctrl+VTab wstawia usługę jednorazową.
 • Poprawiono działanie opcji kalkulowania ceny na podstawie dokumentu. W sytuacji, gdy towar posiada zerowe ceny sprzedaży oraz zerowe narzuty, pobierany jest narzut z definicji ceny.
 • Poprawiono generowanie pustego wydruku tekstowego dla korekt sprzedaży z zaznaczonym drukowaniem tylko korygowanych pozycji.
 • Poprawiono grupowanie pozycji na tekstowym wydruku korekty sprzedaży, w sytuacji gdy korygowanym dokumentem była faktura sprzedaży zbiorcza.
 • Poprawiono mechanizm generowania oraz poruszania się po listach w module Homebanking. Dotychczas przy dużej ilości danych oraz braku ustawienia filtra okresu, wyświetlanie oraz poruszanie się po listach trwało długo.
 • Poprawiono mechanizm podłączania podpisu do wiadomości w operacjach Odpowiedz i Prześlij dalej.
 • Poprawiono mechanizm ręcznego wprowadzania towarów z listy (F2) na dokumencie inwentaryzacji zbiorczej. Przy szybkim, wielokrotnym wprowadzaniu towarów część pozycji mogła być niewstawiana do dokumentu.
 • Poprawiono mechanizm ukrywania w Subiekcie GT rozrachunków i spłat rozrachunków powstałych w programach Rewizor GT i Gratyfikant GT. Dotychczas rozrachunki te były w Subiekcie GT widoczne podczas rozliczania rozrachunków oraz w module Homebanking.
 • Poprawiono mechanizm uruchamiania modułu Homebanking pod względem wydajności. Dotychczas, przy dużej ilości danych oraz braku ustawienia filtra okresu, uruchomienie tego modułu trwało długo.
 • Poprawiono mechanizm wystawiania faktur wewnętrznych do dokumentu źródłowego wystawionego po dacie bieżącej.
 • Poprawiono mechanizm wyszukiwania i filtrowania (F7F8) w liście dokumentów dla faktur wewnętrznych do dokumentu nieistniejącego.
 • Poprawiono możliwość usuwania odbiorcy na wypisywanej fakturze VAT sprzedaży (zakładka Magazyn), co powodowało zapis automatycznego dokumentu magazynowego (autoWZ) bez danych kontrahenta.
 • Poprawiono niedrukowanie naklejek z towarami o stanie zerowym (w sytuacji, gdy wybrano ilość sztuk jako iloczyn 1*stan).
 • Poprawiono niedziałające podświetlanie na czerwono pozycji sprzedawanych poniżej kosztu na dokumentach zamówień od klienta.
 • Poprawiono niedziałający na liście towarów (lookupie) skrót F4, służący do edycji danych towaru.
 • Poprawiono niemożność zaznaczenia płatności kredytem ratalnym na ujemnej korekcie do faktury sprzedaży.
 • Poprawiono niepokazywanie nieaktywnych stawek VAT w edycji danych towaru. Stawki takie są nadal widoczne w dokumentach, ze względu na możliwość otrzymywania lub wystawiania dokumentów za okres, w którym nieaktywna stawka była używana.
 • Poprawiono nieprzenoszenie danych na wydruk naklejek opartych na układach predefiniowanych: Avery 18-035 (A4), Zweckform 3489 (A4), Zweckform 3651 (A4), Zweckform 3657 (A4).
 • Poprawiono nieprzenoszenie zawartości pól własnych do zamówień różnicowych.
 • Poprawiono nieuwzględnianie w deklaracjach Intrastat korekt dokumentów, z których wyliczana jest deklaracja.
 • Poprawiono obsługę cen w walucie obcej na dokumentach inwentaryzacji cząstkowej i zbiorczej. Dotychczas nie następowało przeliczanie cen z waluty obcej po zadanym kursie.
 • Poprawiono odbiór sprzedaży z kas fiskalnych w sytuacji, gdy po wysłaniu towarów do urządzenia została zdefiniowana aktywna promocja. W takiej sytuacji na dokumencie odebranym z urządzenia nieprawidłowo wykazywana była cena netto i brutto pozycji objętych promocją (wartości netto i brutto pozycji były prawidłowe).
 • Poprawiono podpowiadanie osoby odbierającej korektę faktury VAT RR (do tej pory błędnie podpowiadana była osoba zalogowana do programu).
 • Poprawiono pokazywanie i przewijanie listy towarów na dokumentach inwentaryzacji cząstkowej i zbiorczej.
 • Poprawiono proces przetwarzania zamówień od klienta w zamówienia do dostawcy tak, aby w pole Odebrał wstawiany był domyślny pracownik kontrahenta.
 • Poprawiono przekształcanie zamówień wystawionych wg cen brutto w dokument magazynowy w cenach netto, a następnie fakturę w cenach brutto. W opisywanej sytuacji jako cena netto na fakturze podstawiana była pierwotna cena brutto. Błąd dotyczył zarówno przekształcania zamówień od klienta, jak i do dostawcy, oraz wypisywania faktury zwykłej na podstawie dokumentu magazynowego.
 • Poprawiono przenoszenie dat wystawienia i sprzedaży z dokumentu faktury wewnętrznej podatku należnego na fakturę wewnętrzną podatku naliczonego.
 • Poprawiono przenoszenie transakcji VAT na dokumenty faktur sprzedaży i zakupu zbiorczych. W przypadku, gdy wszystkie dokumenty źródłowe mają identyczną transakcję, jest ona wstawiana do dokumentu zbiorczego, jeśli tak nie jest, ustawiana jest domyślna transakcja z parametrów dokumentu.
 • Poprawiono treść komunikatu pojawiającego się w trakcie dearchiwizacji uszkodzonych lub niekompletnych archiwów.
 • Poprawiono ustawianie daty ostatniej archiwizacji, która nie była aktualizowana przy wykonywaniu archiwum wg harmonogramu.
 • Poprawiono ustawianie fokusa na liście towarów przy korzystaniu z mechanizmów sferycznych.
 • Poprawiono ustawianie terminu ważności dostawy na dokumentach przychodu wewnętrznego powstałego w wyniku wykonania inwentaryzacji (zarówno „szybkiej”, jak i „zbiorczej”).
 • Poprawiono zachowanie kontrolki wyboru funduszu promocji dla towaru, która stawała się nieaktywna, gdy następowało przejście na inną zakładkę i z powrotem.
 • Poprawiono zapis korekt do faktur zakupu tak, aby zapisywały w bazie danych kurs walut obcych.
 • Przed wyliczeniem deklaracji Intrastat wprowadzono możliwość wyboru uwzględniania dokumentów źródłowych wg daty ich wystawienia lub daty dostawy towaru na magazyn.
 • Przyspieszono operację usuwania niepotrzebnych wpisów w rejestrze transmisji z urządzeniami zewnętrznymi.
 • Przywrócono poprawny podział stron na wydrukach dokumentów handlowych i magazynowych, tak aby mieściły jak najwięcej pozycji towarowych.
 • Rozwiązano problem z podsumowaniami list w zestawieniach własnych SQL, który polegał na tym, że kolumny w wierszu podsumowania miały inną szerokość, niż kolumny widoczne na liście.
 • Rozwiązano problem z podsumowaniami list, który polegał na tym, że w specyficznych sytuacjach po kilkukrotnej zmianie wartości filtrów listy podsumowanie nie odpowiadało danym widocznym na liście.
 • Rozwiązano problem z powstawaniem zbędnych rekordów w tabeli pw__Dane. System generował rekordy w tej tabeli dla wszystkich dokumentów handlowych i magazynowych, nawet gdy pola własne dla tych obiektów nie były używane.
 • Ujednolicono działanie uprawnień do zmiany skutku magazynowego tak, aby działały identycznie zarówno z poziomu edycji dokumentu, jak i poleceń zewnętrznych.
 • Uszczelniono działanie blokady zmiany kompletu użytego na dokumentach. Do tej pory można było ją ominąć poprzez zmianę ilości składników z poziomu grida towarów.
 • W dolnej części wielostronicowych wydruków faktur VAT RR poprawiono drukowanie numeru dokumentu (brak było numeru oryginalnego).
 • W edycji dokumentów zwrotów z przyjęcia zewnętrznego oraz zwrotów z wydania zewnętrznego, na liście specyfikacji towarowej dodano możliwość włączenia kolumn Rabat.
 • W edycji towaru poprawiono wyszukiwanie w kontrolce kraju pochodzenia (dane na potrzeby deklaracji Intrastat).
 • W edycji zamówienia od klienta do menu kontekstowego dodano wywołanie opcji Historia cen (CTRL+H).
 • W interfejsie programistycznym Sfera dla obiektów Insert.Kontrahent oraz Insert.PracownikKh dodano atrybut Domena.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dla obiektu Kontrahent dodano atrybut IdentyfikatorAdrEwid zwracający identyfikator adresu kontrahenta z tabeli adr__Ewid.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dla obiektu SuDokument dodano atrybut NaliczajFunduszePromocji.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dla obiektu SuDokument wprowadzono metody PobierzKursCenyWgParametrow oraz PobierzKursWalutyWgParametrow. Dzięki nim możliwe jest ustawienie atrybutów związanych z obsługą kursów walut na dokumencie według reguł ustalonych w parametrach programu.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dla obiektu Towar wprowadzono atrybuty ZakupJM i SprzedazJM.
 • W interfejsie programistycznym Sfera dla obiektu TwJm wprowadzono atrybut JednostkaPorownawcza.
 • W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono wyświetlanie listy dokumentów w systemie Windows 7.
 • W interfejsie programistycznym Sfera rozwiązano problem polegający na tym, że nie ładowała się sferyczna lista kontrahentów, jeśli atrybut KontrahenciLista.MultiSelekcja miał wartość FALSE. Jeśli multiwybór był włączony, lista działa prawidłowo.
 • W interfejsie programistycznym Sfera wyeliminowano błąd polegający na tym, że atrybut Przelicznik obiektu TwJM przyjmował wartości z 2 miejscami po przecinku (w programie dostępne są 3 miejsca).
 • W interfejsie programistycznym Sfera wyeliminowano błąd polegający na tym, że przy dodawaniu składników do kompletu atrybut TwSkladnik.Ilosc przyjmował wartości z 2 miejscami po przecinku (w programie dostępne są 3 miejsca).
 • W interfejsie programistycznym Sfera wyeliminowano błąd, który mógł skutkować zapisaniem dwóch dokumentów tego samego typu o tym samym numerze pełnym. Taka sytuacja mogła wystąpić, gdy dla dokumentu nie była włączona opcja rozszerzenia w parametrach dokumentu lub rozwiązanie sferyczne operowało na rozszerzeniu numeru (atrybut NumerRozszerzenie).
 • W kreatorze wdrożeniowym dodano możliwość definiowania rozszerzenia numeracji dokumentów.
 • W kreatorze wdrożeniowym poprawiono wyświetlanie w podsumowaniu ustawienia automatycznego nadawania symboli dla towarów (dla tego ustawienia pokazywane było nadawanie ręczne).
 • W liście dokumentów w module zamówień od klienta dodano filtr umożliwiający selekcję dokumentów przetworzonych lub nie w zamówienia do dostawców.
 • W liście towarów i usług wywoływanej z poziomu dokumentu (pod klawiszem F2) poprawiono sposób informowania o braku uprawnienia do informatora o towarze.
 • W liście towarów i usług wywoływanej z poziomu dokumentu (pod klawiszem F2) poprawiono sposób informowania o braku uprawnienia do poprawiania i powielania danych towaru.
 • W mechanizmie archiwizacji, w oknie wyboru pliku dodano filtrowanie po rozszerzeniach *.iar oraz *.bak i uczyniono je domyślnym.
 • W mechanizmie wyszukiwania (F8) poprawiono respektowanie ustawień parametrów InsTYNKT-u dla kontrahentów.
 • W module Inwentaryzacja, w menu głównym Operacje dodano funkcje raportu o pominiętych towarach (dotychczas dostępne wyłącznie w menu kontekstowym).
 • W modułach faktur zakupu i przyjęć magazynowych wprowadzono możliwość odfiltrowania dokumentów ze względu na ich stan powiązania z fakturami wewnętrznymi.
 • W oknie informacji o historii cen (Ctrl+H na pozycji dokumentu) wprowadzono możliwość selekcjonowania przedziału czasowego, z którego mają być przetwarzane informacje.
 • W parametrach przyjęcia zewnętrznego poprawiono domyślny brak zaznaczenia opcji miejsca wystawienia.
 • W programie serwisowym wprowadzono polecenie Odbudowa indeksów (dostępne z menu Podmiot), które umożliwia odbudowanie indeksów na wszystkich tabelach znajdujących się w bazie danych podmiotu.
 • W programie serwisowym wprowadzono polecenie Przygotowanie do konwersji (dostępne w menu Podmiot), które pozwala między innymi na wymuszenie zamknięcia aplikacji InsERT GT na żądanie lub po zadanym czasie.
 • W programie serwisowym wprowadzono polecenie Przygotowanie do konwersji (dostępne w menu Podmiot), które umożliwia między innymi wysłanie powiadomienia do użytkowników pracujących w systemie InsERT GT na bazie danych podmiotu.
 • W programie serwisowym wprowadzono polecenie Przygotowanie do konwersji (dostępne w menu Podmiot), które umożliwia między innymi wyświetlenie listy wszystkich połączeń (użytkowników oraz aplikacji) pracujących na bazie danych podmiotu.
 • W ustawieniach rabatu dla kontrahentów umożliwiono przypisywanie ujemnych rabatów.
 • W zestawieniach Sprzedaż wg kontrahentów dodano parametr opiekun kontrahenta.
 • W zestawieniu Raport o towarach naprawiono sortowanie listy po kolumnie stawki VAT.
 • W zestawieniu Towary na zamówieniach dodano możliwość włączenia kolumny Opis.
 • W zestawieniu Towary poniżej stanu minimalnego wprowadzono filtr pozwalający na uwzględnianie lub nie towarów nieaktywnych.
 • Wprowadzono drukowanie form płatności dla drukarki Elzab Mera.
 • Wprowadzono mechanizm tworzenia zamówienia różnicowego w przypadku realizacji zamówienia od klienta oraz zamówień do dostawcy w dokument magazynowy (wydanie zewnętrzne lub przyjęcie zewnętrzne).
 • Wprowadzono możliwość drukowania naklejek w kolorze poprzez wybór koloru czcionki.
 • Wprowadzono możliwość powiększenia zdjęcia towaru poprzez kliknięcie w jego miniaturkę.
 • Wprowadzono możliwość włączenia kolumny jednostki miary dla następujących zestawień: Historia dostawy o podanym kodzie, Przyjęcia magazynowe wg asortymentu, Przyjęcia magazynowe wg kodów dostaw, Przyjęcia magazynowe wg kontrahentów i asortymentu, Sprzedaż wg kategorii, Sprzedaż wg kodów dostaw, Sprzedaż wg kontrahentów i asortymentu, Sprzedaż wg pracowników, Sprzedaż wg regionów, Towary niechodliwe, Wydania magazynowe wg asortymentu, Wydania magazynowe wg kodów dostaw, Wydania magazynowe wg kontrahentów i asortymentu, Zakup wg asortymentu, Zakup wg kodów dostaw, Zakup wg kontrahentów i asortymentu.
 • Wprowadzono możliwość wysyłania przelewów bankowych w formacie zgodnym z systemem Pekao READY.
 • Wprowadzono nowy, pracujący w środowisku Windows sterownik do kasy fiskalnej Sharp 277PS.
 • Wprowadzono ostrzeżenie o konieczności rejestracji licencji pozostałych programów przy wprowadzaniu i rejestracji licencji programu, której właścicielem jest biuro rachunkowe.
 • Wprowadzono oznaczanie zamówień od klienta przetworzonych w zamówienia do dostawcy. Oznaczenie widoczne jest w kolumnie P listy dokumentów.
 • Zmieniono mechanizm przekształcania zamówień od klienta w wydanie magazynowe z VAT tak, aby przenosiła się waluta i kurs na dokument wynikowy. Identyczną zmianę zaimplementowano podczas przekształcania zamówienia do dostawcy w przyjęcie zewnętrzne z VAT.
 • Zmieniono nazwy uprawnień dla bibliotek wszystkich obiektów według schematu:
  stara nazwa: <Nazwa obiektu>-Biblioteka dokumentów-Drukuj/Otwórz/Dodaj/Zapisz/Wyślij jako załącznik
  <Nazwa obiektu>-Biblioteka dokumentów-Edytuj
  nowa nazwa:
  <Nazwa obiektu>-Biblioteka dokumentów-Drukuj/Dodaj/Zapisz/Wyślij jako załącznik
  <Nazwa obiektu>-Biblioteka dokumentów-Otwórz/Zmień opis
 • Zmieniono tryb pracy okna edycji wiadomości na niemodalny – okno nie blokuje dostępu do innych funkcji systemu.
 

Sello wersja 1.7.2

Email Drukuj PDF

Możesz pobrać najnowszą wersję Sello. Zmiany poniżej:

Więcej…
 


Strona 1 z 2
InsERT GT: najlepsze programy dla firm